روانشناسی طراحی محیطی

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
  • دسته بندی : مقالات
  • نظرات : 0

روانشناسی طراحی محیطی

در روانشناسی طراحی محیطی، به رفتارهای مرتبط با طراحی محیطی می¬پردازیم. مباحث موردمطالعه در آن محیط و اولویت¬های زیبایی‌شناختی است که در قالب نقشه¬های رفتاری نشان داده‌شده‌اند.
در سطوح مختلفی، محیط بر رفتار انسان اثر می¬گذارد درواقع رفتار آنی بر اساس موقعیتی هست که در آن اتفاق می¬افتد.
لذا شخصیت مردم یک کشور، در طبیعت و نوع محیطی که در آن زندگی می¬کنند، شکل می¬گیرد.
حیوانات هم‌زمانی که در قفس هستند، رفتارشان تغییر می¬کند.

دلیل عمده افزایش نرخ جرم و جنایت در زندگی شهری، استرس جمعیت و ویژگی¬های غیرطبیعی شهری است.
حال روانشناسی طراحی محیطی کاربردی، سعی دارد تا با به کار بردن نکاتی، محیط را برای زندگی و رشد شخصیت بهتر فراهم نماید لذا این رشته به دنبال راه¬های افزایش حفاظت از محیط طبیعی و ایجاد روش¬های بهتری برای طراحی ساختمان و شهرها هست که در آن به نیازهای و واکنش¬های رفتاری مردم نیز توجه شود.
مقدمه
رفتارهای محیطی مرتبط با محیط فیزیکی در روانشناسی طراحی محیطی مشخص می¬شوند و محیط فیزیکی خود شامل اشیای مادی، گیاهان، انسان و حیوانات است.
روانشناسی طراحی محیطی تأکیدی بر فرآیند¬های تعاملی بین مردم ندارد و از رویکرد سیستمی یا رویکرد مدرن استفاده می¬کند و با تأکید بر موازنه و وابستگی درونی ارگانیسم و محیط، به مطالعه ارگانیسم¬ها به‌عنوان بخشی از اکوسیستم می¬پردازد.
این رشته در دهه ۱۹۶۰ شکل می¬گیرد و تحت نام روانشناسی طراحی محیطی و جمعیت در انجمن روانشناسی آمریکا به‌صورت مستقل پذیرفته می¬شود.

مفاهیم روانشناسی طراحی محیط
روانشناسی طراحی محیطی به دنبال نقشه¬هایی شناخته از رابطه فرد با محیط اطرافش است و ارزش¬ها، معانی و اولویت¬های محیطی را دنبال می¬کند. این نقشه¬های رفتاری نیز با توجه به ارتباط فعالیت¬ها با محیط شکل‌گرفته‌اند.
از خط برای نشان دادن حرکت، رنگ¬ها برای نشان دادن صرف زمان و … برای تکنیک¬های شکل‌گرفته در نقشه¬های شناختی استفاده‌شده است.
اخیراً تلاش¬هایی شده است تا اولویت¬های محیطی به ویژگی¬های شخصیتی، نژادی و منش ملی صورت بگیرد.
تأثیر طراحی محیط بر رفتار
فرض بر این است که طراحی محیط می¬تواند روی سطوح مختلفی از رفتار اثر بگذارد. رفتارهای آنی درواقع تابعی از موقعیتی هستند که در آن قرار می¬گیریم لذا آرایش اثاثیه در یک اتاق بر شیوه تعامل افراد در آن اتاق اثرگذار است.
از طرفی شخصیت مردم یک کشور هم تا حد زیادی مرتبط با طبیعت و نوع محیطی است که در آن زندگی می¬کنند لذا تفاوت¬های نژادی در شخصیت انسان¬ها تا حد زیادی مرتبط با محیط¬هایی است که مردم با نژادهای مختلف برای چندین نسل در آن زیسته¬اند.
برای مثال فرض می¬کنیم آب‌وهوا بر روی خلق‌وخوی انسان اثر بگذارد. آب‌وهوای سرد، مردم را فعال و سخت‌کوش می¬کند لذا فرد باید در یک محیط سرد مدام کار کند تا بدنش را گرم نگه دارد و این انجماد است که حس ناامنی را به فرد القا می¬کند.
لذا افرادی که در مناطق سردسیر زندگی ¬می¬کنند باید از قبل برنامه¬ریزی کرده و غذا، وسایل گرمایی، لباس و کفش مناسب را برای خود فراهم کنند.
محیط نامناسب است که مردم را جسور و پرخاشگر می¬کند. افراد در این‌گونه محیط¬ها، عمل‌گرا به بار آمده و رویکردی تجاوزگرانه، رقابت جویانه و بهره بردارانه به خود می¬گیرند لذا گفته می¬شود که علم و فناوری نتیجه همین رویکرد به محیط خواهد بود.
برعکس، مردم در آب‌وهوای گرم، غیرفعال و کم¬توجه هستند. ویژگی این افراد، تنبلی و سستی است. کارکردن در محیط¬های گرم ناخوشایند است چراکه همراه با خستگی و عرق ریختن است.
در مناطق استوایی، استخراج منابع در طول سال، آسان است و فصول نیز تفاوت زیادی ندارند.
در این آب‌وهوا نیز گرایش به سمت تسلیم شدن، دست برداشتن و پذیرفتن است و رویکرد ما به همراه ترس و خرافات است.

آب‌وهوای معتدل نیز مرتبط با خلق‌وخوی خالص و معتدل است. در این آب‌وهواست که افراد از خود و رابطه خود با محیط آگاه هستند.
زندگی این افراد تا حد زیادی بسته به بینشی است که نسبت به نقش محیط در بهبود زندگی دارند و این خود باعث حفظ محیط طبیعی می¬شود.
کل¬گرایی، شهودی بودن و متوازن گرایی از ویژگی¬های خلق‌وخوی آب‌وهوای معتدل است.
نشان داده‌شده است که حیوانات، رفتارهایی متناسب با عادت¬های طبیعی خوددارند لذا در محیطی غیرطبیعی، آشفته می¬شوند.
مثلاً خرس قطبی، برای ماهیگیری نیاز به تحرک دارد حال اگر در قفس باشد و غذای کافی هم در اختیارش باشد، بازهم رفتارهای ناشی از گرسنگی را نشان خواهد داد.
بسیاری از حیوانات در قفس نیز از خود رفتارهایی را نشان می¬دهند که غیرعادی است مثل بی¬اختیاری.
افزایش جمعیت نیز به‌صورت زیاد باعث وارد شدن استرس به محیط شده و خود تغییری در محیط است که می¬تواند باعث پرخاشگری و نقش رفتاری شود.
مطالعات بسیاری، تأثیرات مخرب شهرنشینی را بر روی رفتار انسانی را نشان می¬دهد حتی الگوهای رفتاری انسان به‌صورت غریزی نیز در شرایط شهرهای شلوغ تفاوت می¬کند همچنین نشان داده‌شده است که وقوع بیماری¬های روانی با شهرنشینی در ارتباط است.
حتی برخی از شهرهای جهان به‌عنوان شهر جرم و جنایت شناخته می¬شوند چراکه نرخ جرم و جنایت در شهرها بسیار زیاد است.
تغییر و فروپاشی الگوهای رفتاری انسان¬ها از خشونت¬های مادران نسبت به فرزندان، نرخ افزایشی طلاق، افزایش تولد فرزند نامشروع و … مشخص است.
حال روانشناسی طراحی محیطی به مطالعه الگوهای رفتاری و نیز نوع محل¬های زندگی همچون آپارتمانی، کم ارتفاع و ویلایی، فقیرنشین و … می¬پردازد. از دیگر موضوعات روانشناسی طراحی محیطی، مطالعه اثرات ارگان¬ها و سازمان¬ها بر روی رفتار کارکنان است.
در روانشناسی طراحی محیطی نیز به دنبال تأثیرات انزوا در محیط¬های خسته¬کننده و یکنواخت هستیم.
ارگونومی یا مطالعه جنبه¬های دیگر محیط ازجمله نور، گرما و … و ارتباط آن با کارآیی و بهره‌وری نیز از موضوعات موردمطالعه روانشناسی طراحی محیطی است.

روانشناسی طراحی محیطی کاربردی
مدیریت بهتر زندگی و رشد روانی بهتر از اهداف روانشناسی طراحی محیطی کاربردی است. این رشته به دنبال موضوعاتی همچون را¬ه¬های حفظ محیط طبیعی، روش‌های بهتر طراحی شهرها و محلات و ابزارهای ارتقا آگاهی محیطی در بین مردم است.
علم روانشناسی نیز کاربرد زیادی در برنامه¬ریزی شهری دارد. امروزه باید در روانشناسی رشد شهرها عواملی همچون چگونگی کارکرد اجتماعی، نیازهای روان‌شناختی مردم و علایق و سلایق آن‌ها، ملاک توجه باشند.
محیط اطراف ما شکل¬دهنده و محدودکننده رفتار ماست لذا باید در برنامه¬ریزی¬های مناسب به حداکثر رضایت، کارایی و رشد، مطمئن باشیم.

روانشناسی معماری نیز منعکس¬کننده نیازها و اولویت¬های مردم در سبک¬های معماری است و نیز بیان می¬کند که چگونه رفتاری به‌واسطه طراحی که شکل می¬گیرد.
بررسی دقیق و مناسب نیازهای فرهنگی، اجتماعی و شخصی ساکنان در به دست آوردن یک طراحی قابل‌قبول و دقیق ضرورت دارد.
طراحی مؤثر است که همراه با آزادی رفتار، تحریک‌پذیری و انعطاف¬پذیری باشد.
از دیگر نکات مطرح‌شده، استفاده درست یا نادرست از فضا و نیازهای متفاوت و گاهی متضاد در محرمانگی و اجتماعی بودن است.
آنچه ضرورت دارد این است که مردم را در آموزش فضاها و اثربخشی انواع طراحی¬ها، قرار دهیم.
برای مثال در هنگام طراحی، آگاهی از نظراتی که چگونه مدرسه، بیمارستان و اداره را اداره کنیم، باید استفاده نماییم.
اگر می¬خواهیم معماری یک ساختمان را انجام دهیم نیز آگاهی از انواع فعالیت‌ها، برنامه‌ها و الگوهای تعامل انسانی که در آن ساختمان وجود دارد، ضروری است.
نشان داده‌شده است که آرامش انسان در نزدیکی عناصر طبیعی مثل گیاهان، درختان و آب، بیشتر است.
درنتیجه یکی از دغدغه¬های اصلی معماران نیز به‌کارگیری عناصر طبیعی در طراحی¬هایشان است.

 

طراحی داخلی ویلا طراحی داخلی رستورانبازسازی ساختمانطراحی داخلی مغازهطراحی داخلی منزلطراحی داخلی اداریطراحی دکوراسیون داخلی, طراحی داخلی مطبطراحی داخلی طلا فروشی

  نظرات